Curs seguretat utilització Carretons Elevadors

fork2

Dirigit a: A totes aquelles persones, majors de 18 anys, que disposin d’un estat de salut que els permeti conduir i manejar carretons elevadors. Operaris de magatzem, personal inexpert, persones que treballaran en el maneig i la conducció de carretons elevadors i necessiten una formació integral pel maneig segur i els hi sigui necessària la seva certificació com a aptes per a la conducció.
Objectiu: Els participants adquireixen els coneixements, habilitats i actituds necessaris per tal de complir amb:

  • Exigència legal en el marc de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals
  • Informació i formació en conducció i utilització segura de carretons elevadors. Riscos inherents
  • Adquirir cultura preventiva, divulgar comportaments segurs
Modalitat: Presencial. Assistència imprescindible per obtenir la certificació
Duració: 8 hores
Avaluació: Al finalitzar el curs l’alumne haurà de superar una prova d’avaluació per a l’obtenció  del certificat acreditatiu
Capacita per: Permet obtenir el certificat de capacitació professional; carnet d’operador de carretons elevadors
Metodologia: S’aplica mètode formatiu en Prevenció de Riscos Laborals adaptat a la Norma UNE 58451.
Programa: Mòdul 1: Introducció al curs de carretons elevadorsMòdul 2: Parts i tipologies de carretonsMòdul 3: Característiques principals dels carretons elevadors

Mòdul 4: Identificació dels components, dispositius i elements

Mòdul 5: Dispositius de seguretat dels carretons elevadors

Mòdul 6: Normes en la utilització dels carretons elevadors

Mòdul 7: La carga i la seguretat del conductor de carretons

Mòdul 8: La zona de treball i la seguretat

Mòdul 9: El conductor i la seguretat

Mòdul 10: Equip de protecció individual “EPIS”

Mòdul 11: Inspeccions periòdiques obligatòries dels carretons

Mòdul 12: Riscos en la conducció i manipulació. La seva prevenció

Pràctiques: Exercici pràctic amb carretons