Conocimiento-CompartidoDes de Newgasil fomentem la formació en les empreses com una inversió de futur. El coneixement és un factor de producció que afecta la competitivitat de les empreses i d’aquest depèn la capacitat d’innovar. Innovar significa convertir el coneixement en riquesa, i el coneixement s’aporta i es transmet a través de la formació.

Mitjançant la formació dels treballadors en prevenció és pot anar realitzant un canvi de cultura preventiva que afavoreixi la integració de la prevenció en l’empresa.

Amb aquest objectiu preparem i realitzem cursos de formació personalitzats, específics i dinàmics per cobrir les necessitats de cada empresa.

En la part lateral d’aquesta pàgina es pot consultar part d’aquesta oferta formativa disponible i que periòdicament anem realitzant.

Realitzem la gestió per la financiació de la formació a les empreses a través del crèdit anual destinat a la formació dels treballadors gestionada a través de la Fundació Tripartita.

Per informació personalitzada sobre cursos, horaris, preus, etc., podeu utilitzar el formulari de CONTACTE.

tpc

La Targeta Profesional de la Construcció (TPC) acredita la formació en matèria de prevenció de riscos laborals rebuda pel treballador.

Com entitat homologada per la Fundació Laboral de la Construcció i del Metall realitzem tots els cursos necessaris per poder treballar en el sector de la construcció, el metall, la fusta, el moble, el vidre i la retolació.