Cursos TPC Construcció

PRIMER CICLE: FORMACIÓ CARÀCTER GENERAL

AULA PERMANENT O NIVELL INICIAL 8h Presencial
NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ 60h Semi-presencial

SEGON CICLE. FORMACIÓ PER LLOCS DE TREBALL

PERSONAL DIRECTIU/GERENTS D’EMPRESA 10h Semi-presencial
RESPONSABLES D’OBRA Y TÈCNICS D’ EXECUCIÓ 20h Presencial
LÍNIA INTERMÈDIA 20h Presencial
ADMINISTRATIUS 20h Semi-presencial
DELEGATS DE PREVENCIÓ 70h Semi-presencial

SEGON CICLE. FORMACIÓ PER OFICIS

PALETA 20h Presencial
DEMOLICIÓ I REHABILITACIÓ 20h Presencial
ENCOFRAT 20h Presencial
FERRALLAT 20h Presencial
REVESTIMENT DE GUIX 20h Presencial
ELECTRICITAT 20h Presencial
FONTANERIA 20h Presencial
PEDRERA 20h Presencial
PINTURA 20h Presencial
SOLDAT I ENRAJOLAT 20h Presencial
OPERADOR D’APARELLS ELEVADORS 20h Presencial
OPERADOR DE VEHICLES I MAQUINÀRIA MOVIMENT TERRES 20h Presencial
OPERADORS D’EQUIPS MANUALS 20h Presencial

SEGON CICLE. FORMACIÓ PER OFICIS POLIVALENTS

PALETA 6h Presencial
DEMOLICIÓ Y REHABILITACIÓ 6h Presencial
ENCOFRAT 6h Presencial
FERRALLAT 6h Presencial
REVESTIMENT DE GUIX 6h Presencial
ELECTRICITAT 6h Presencial
FONTANERIA 6h Presencial
PEDRERA 6h Presencial
PINTURA 6h Presencial
SOLDAT I ENRAJOLAT 6h Presencial
OPERADOR D’APARELLS ELEVADORS 6h Presencial
OPERADOR DE VEHICLES I MAQUINÀRIA MOVIMENT TERRES 6h Presencial
OPERADORS D’EQUIPS MANUALS 6h Presencial

 

Aquests cursos es poden finançar a través del crèdit anual destinat a la formació dels treballadors que es gestiona a través de la Fundació Tripartita.

Per més informació utilitzar el formulari de CONTACTE.