Cursos TPC Metall

PRIMER CICLE: FORMACIÓ CARACTER GENERAL

PRIMER CICLE O NIVELL INICIAL 8h Presencial
NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ 60h Semi-presencial

  SEGÓN CICLE. FORMACIÓ PER LLOCS DE TREBALL

PERSONAL DIRECTIU/GERENTS D’EMPRESA 10h Semi-presencial
RESPONSABLES D’OBRA I TÈCNICS D’ EXECUCIÓ 20h Presencial
LÍNIA INTERMÈDIA 20h Presencial
ADMINISTRATIUS 20h Semi-presencial
DELEGATS DE PREVENCIÓ 70h Semi-presencial

  SEGÓN CICLE. FORMACIÓ PER OFICIS

FERRALLAT 20h Presencial
ELECTRICITAT: MONTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS D’ALTA I BAIXA TENSIÓ 20h Presencial
FONTANERIA I INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 20h Presencial
INSTAL·LACIÓ D’ASCENSORS 20h Presencial
OPERADORS D’APARELLS ELEVADORS 20h Presencial
OPERADORS D’EQUIPS MANUALS 20h Presencial
INSTAL·LACIONS, REPARACIONS, MUNTATGES, ESTRUCTURES METÀL·LIQUES, SERRALLERÍA I FUSTERÍA METÀL·LICA 20h Presencial

   SEGÓN CICLE. FORMACIÓ PER OFICIS POLIVALENTS

FERRALLAT 6h Presencial
ELECTRICITAT: MONTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS D’ALTA I BAIXA TENSIÓ 6h Presencial
FONTANERIA I INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 6h Presencial
INSTAL·LACIÓ D’ASCENSORS 6h Presencial
OPERADORS D’APARELLS ELEVADORS 6h Presencial
OPERADORS D’EQUIPS MANUALS 6h Presencial
INSTAL·LACIONS, REPARACIONS, MUNTATGES, ESTRUCTURES METÀL·LIQUES, SERRALLERÍA I FUSTERÍA METÀL·LICA 6h Presencial

 

Aquests cursos es poden finançar a través del crèdit anual destinat a la formació dels treballadors que es gestiona a través de la Fundació Tripartita.

Per més informació utilitzar el formulari de CONTACTE.