newgasil-prevencio-riscos-laboralsblog_newgasil_rotlloCom a Servei de Prevenció Aliè posem al servei de les empreses la nostra experiència i coneixements per ajudar a l’empresari a garantir la seguretat i la salut dels treballadors.

Oferim un servei pròxim i de confiança per facilitar la integració de la prevenció, treballant conjuntament per donar solucions a les diferents dificultats amb que es troben les empreses.

Donem eines a l’empresari perquè pugui conèixer, mesurar i avaluar en tot moment la situació preventiva de la seva empresa per poder adaptar al màxim els nostres serveis a les necessitats de l’empresa.

La planificació de l’activitat preventiva depèn de les característiques de cada empresa i la seva situació preventiva, però podem resumir la base de la metodologia que estem utilitzant, per aconseguir uns resultats òptims de qualitat, en els següents principis:

globalitat

 

Globalitat: considerar totes les activitats i nivells de l’empresa.

oportunitat

 

Oportunitat: realitzar les accions planificades en el moment adequat perquè tinguin l’efectivitat desitjada.

eficiencia

 

Eficiència: realitzar l’assoliment d’objectius com a conseqüència d’un anàlisi de les necessitats reals de l’empresa.

integrar

 

Integració: analitzar la repercussió de cada acció sobre el conjunt de l’empresa, estudiant les millores i inconvenients respecte els objectius fixats.

quantificacio

 

Quantificació: establir mètodes de mesura de la prevenció per avaluar els resultats de les mesures realitzades.

periodicitat

 

Periodicitat: revisar amb una metodologia i recurrència predeterminades el Pla de Prevenció per tal d’avaluar els èxits obtinguts i corregir els defectes i les desviacions observades.

 

Per poder oferir aquest servei disposem de personal tècnic en les 4 especialitats de la Prevenció de Riscos Laborals: