newgasil-projectes-activitat

newgasil-pla-empresa

Abans d’iniciar qualsevol tipus d’activitat (comercial, industrial o de serveis) és de gran utilitat realitzar un Pla d’Empresa on s’explica i es detalla el projecte que es vol crear tenint en compte tots els elements rellevants, recursos necessaris i accions que cal dur a terme per a la posada en marxa del nou projecte empresarial.

Per conèixer els requisits tècnics necessaris per dur a terme la nova activitat és imprescindible l’assessorament de personal tècnic competent que ens informi i realitzi el projecte tècnic de l’activitat.

El projecte tècnic recull una descripció de l’activitat, processos, maquinària, instal·lacions i justifica el compliment de la normativa d’aplicació.

Aquest projecte forma part de la documentació que s’ha de presentar a l’Ajuntament de la població on es vol desenvolupar l’activitat, abans del seu inici, per tal de comunicar i certificar el compliment de la normativa que li és d’aplicació.

Newgasil disposa de tècnics amb coneixements i experiència en la realització d’aquest tipus de projectes tècnics i ens encarreguem de la tramitació amb l’Administració per l’obtenció de la corresponent llicència.

El tipus de tràmit a realitzar amb l’Ajuntament varia en funció de l’activitat a desenvolupar:

Autorització ambiental amb una declaració d’impacte ambiental Per activitats incloses en els annexos I.1 i I.2 de la LPCAA
Declaració d’impacte ambiental amb una autorització substantiva Per activitats incloses en l’annex I.3 de la LPCAA
Llicència ambiental Per activitats incloses en l’annex II de la LPCAA
Comunicació prèvia activitats Annex III Per activitats incloses en l’annex III de la LPCAA
Comunicació prèvia activitats innòcues Per activitats no incloses en cap annex de la LPCAA

Podeu consultar el tipus de tràmit a realitzar segons l’activitat en l’enllaç Taules Annexos Llei 20-2009

Per més informació podeu utilitzar el formulari de CONTACTE.

 


 

Tornar a Projectes d’Enginyeria