newgasil-certificacio-eficiencia-energetica

cee-ueEntre els objectius principals de la Unió Europea es troba la reducció del consum d’energia i la prevenció del malbaratament energètic.

Els estats membres de la UE s’han compromès a reduir pel 2020 el consum d’energia primaria en un 20%.

El sector de l’edificació representa el 40% del consum energètic total de la UE. Per tant, la reducció del consum d’energia en aquest sector és prioritari.

Un primer pas per assolir els objectius de reducció del consum energètic és l’obligació dels estats membres de la UE d’adoptar una metodologia de càlcul de l’eficiència energètica dels edificis i posar en marxa un sistema de certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

Des de l’1 de novembre del 2007 és obligatori que els edificis de nova construcció disposin del certificat d’eficiència energètica.

Aquesta obligació des de l’1 de juny del 2013 és d’aplicació pels edificis o habitatges existents que es vulguin vendre o llogar.

Etiqueta-Energetica-SEDNA (1)La finalitat d’aquest certificat és la de donar informació sobre el consum energètic dels edificis així com les recomanacions relatives a les possibles millores tenint en compte especialment els següents elements:

– les característiques tèrmiques de l’edifici (capacitat tèrmica, aïllament, etc.)

– la instal·lació de calefacció i d’aigua calenta

– les instal·lacions d’aire acondicionat

– la instal·lació d’il·luminació incorporada

– les condicions ambientals interiors

– la influència d’altres elements com l’exposició solar local, la il·luminació natural, etc.

Newgasil disposa de tècnics especialistes en aquest camp per la realització del projecte de certificació energètica i la tramitació de l’etiqueta final a l’Institut Català d’Energia.

Per més informació podeu utilitzar el formulari de CONTACTE.


 

Tornar a Projectes d’Enginyeria