newgasil-plans-autoproteccio-cpç

newgasil-plans-autoproteccioL’autoprotecció és el conjunt de mesures implantades destinades a preveure, prevenir i controlar les possibles situacions de risc, donar la resposta adequada a les emergències i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic.

El Decret 82/2010 determina les activitats que poden generar situacions de greu risc i per tant estan obligades a disposar d’un Pla d’Autoprotecció, i les classifica en dos grups bàsics:

Annex IA. Activitats d’interès per a la protecció civil de Catalunya. Són exemples d’aquest tipus entre d’altres:

 • activitats d’emmagatzematge de productes químics acollides a les ITC APQ
 • activitats de gestió de residus perillosos
 • aeroports
 • conductes per al transport de mmpp
 • instal·lacions nuclears
 • edificis d’importància estratègica per la gestió d’emergències
 • aparcaments de mmpp per carretera i ferrocarril
 • escoles amb més de 2000 persones o amb més de 28 m d’alçada d’evacuació
 • càmpings amb més de 2000 persones
 • etc.

Annex IC. Activitats d’interès per la protecció civil municipal. Són exemples d’aquest tipus d’activitat, entre d’altres:

 • teatres, auditoris, cinemes amb una ocupació entre 500 i 2000 persones
 • concerts amb una ocupació entre 500 i 5000 persones
 • càmpings amb menys de 2000 persones
 • escoles amb més de 500 persones i menys de 2000
 • llars d’infants i ludoteques
 • etc.

Clicar en el següent enllaç per una relació més exhaustiva de les activitats Taula_Classificació_Decret_82_2010_PAU

Tots els plans d’autoprotecció, un cop finalitzada la seva redacció, han d’implantar-se. Aquesta implantació comporta: formar al personal, informar a usuaris, adquirir i mantenir els mitjans necessaris i simulacres anuals.

Aquestes tasques d’implantació comporten la realització i presentació a l’administració dels corresponents informes.

Enginyeria Newgasil disposem de tècnics qualificats i acreditats per a la realització dels Plans d’Autoprotecció, la tramitació amb l’administració i la corresponent implantació.

Per més informació podeu utilitzar el formulari de CONTACTE.


 

Tornar a Projectes d’Enginyeria